Barn og ungdom2020-11-23T10:46:09+01:00

Barn og ungdom

Barn- og ungdomsgruppa tilbyr fysiske aktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Her får de prøve seg i blant annet fotball, innebandy, basketball og stikkball. Aktivitetene tilpasses så langt det lar seg gjøre den enkeltes funksjonsevne og interesser.

Mandager kl. 17.30 – 18.30 i Stridsklevhallen

Siste nytt i barn og ungdom

PHIL styret

Ragnar Anundsen (leder)
E-post: unanunds@online.no
Mobil: 917 19 136

Morten Svendsen (nestleder)
E-post: morten.svendsen@sf-nett.no
Mobil: 902 64 216

Ann Kristin Semb (sekretær)
E-post: asemb@online.no
Mobil: 906 36 418

Dokumenter

Kontakt oss

Har du noen spørsmål?
Ved spørsmål om trening, tider o.l.,
ta kontakt med Ragnar Anundsen
35 55 61 59 eller 917 19 136

E-post: unanunds@online.no
Besøkssted: Stridsklevhallen

Kontaktinfo til kulturavdelingene:
Kulturkontoret i Porsgrunn:35 54 70 00
Kulturkontoret i Skien: 35 58 13 80
Kulturkontoret i Bamble: 35 96 53 00