Hyggekvelder2018-02-08T20:25:16+01:00

Hyggekvelder

Det er hyggekvelder siste torsdag i hver måned, med unntak av feriemåneder og høytider.

Siste nytt fra hyggekvelder

Datoer for hyggekvelder 2018

Aktivitet Dato Klokkeslett Sted
 22/2 18.00   Heidangerhallen
 22/3  18.00   Heidangerhallen
26/4  18.00   Heidangerhallen
 31/5  18.00   Heidangerhallen
 23/8  18.00   Heidangerhallen
 27/9  18.00   Heidangerhallen
 25/10  18.00   Heidangerhallen
 29/11  18.00   Heidangerhallen

Ansvarlige

Her finner du kontaktinformasjon til de ansvarlige for hyggekvelder.

Hilde Braarud
Ansvarlig
Mobil: 402 13 699

Svein Ødegård
Ansvarlig
E-post: sveoedeg@online.no
Mobil: 924 60 317

PHIL styret

Ragnar Anundsen (leder)
E-post: unanunds@online.no
Mobil: 917 19 136

Morten Svendsen (nestleder)
E-post: morten.svendsen@sf-nett.no
Mobil: 902 64 216

Ann Kristin Semb (sekretær)
E-post: asemb@online.no
Mobil: 906 36 418

Dokumenter

Her publiseres viktige dokumenter relatert til hyggekvelder.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål?
Ved spørsmål om trening, tider o.l.,
ta kontakt med Ragnar Anundsen
35 55 61 59 eller 917 19 136

E-post: unanunds@online.no
Besøkssted: Stridsklevhallen

Kontaktinfo til kulturavdelingene:
Kulturkontoret i Porsgrunn: 35 54 70 00
Kulturkontoret i Skien: 35 58 13 80
Kulturkontoret i Bamble: 35 96 53 00