Møtekalender for våren 2019

 29/1 på Ælvespeilet

19/2 på Ælvespeilet

12/3 på Ælvespeilet

9/4 på Ælvespeilet

14/5 på Ælvespeilet

11/6 på Ælvespeilet

 NB Ber om at dette noteres NB