Om PHIL

Porsgrunn Handicapidrettslag (PHIL) er et idrettslag for fysisk funksjonshemmede som ble stiftet i 1961. Laget vil gi et tilbud til funksjonshemmede i Porsgrunn, Skien og Bamble som kan tenke seg å starte med handicapidrett og annen fysisk aktivitet.

Vi har tilbud både til barn og unge mellom 7-20 år, men også til voksne over 20 år.
Les mer om hvilke aktiviteter og idrettsgrener vi tilbyr her.

Vår historie

Porsgrunn Handicapidrettslag (PHIL) er et idrettslag for fysisk funksjonshemmede som ble stiftet 9.september 1961. Den gangen gikk idrettslaget under navnet Porsgrunn og omegn Helsesportslag. Lagets første leder var Emil R. Jensen. I 1975 skiftet laget navn, og siden den gang har navnet vært Porsgrunn Handicapidrettslag. Pr. 01.01.2011 har laget ca. 170 medlemmer.

Lagledere opp gjennom årene:
Emil R. Jensen
Olav Steinsland
Arnholt Moi
Astrid Norling
Freddy H. Nilsen
Rolf Thomassen
Jone Grant Malmin
Hans Gunnar Øverbø
Helge Mathisen
Torbjørn Larsen
Ragnar Anundsen

Deltakelse i OL
Laget er stolt av de sportslige prestasjonene som våre medlemmer har oppnådd gjennom tidene. Vi har flere medlemmer som har tatt medaljer i OL. Noen av disse idrettsutøverne har også deltatt i VM og EM i ulike idrettsgrener.

Jone Grant Malmin:
Jone deltok i OL i 1984 i Stoke Mandeville med følgende plasseringer:
Gull i femkamp, sølv i kule og bronse i diskos og spyd.

Knut Amundsen:
Knut deltok i OL i 1988 i Seoul med følgende plassering:
Bronse i spyd.

Ragnar Anundsen:
Ragnar deltok i OL i 1984 i New York med følgende plasseringer:
Gull i diskos og sølv i klubbe.
Ragnar deltok også i OL i 1988 i Seoul med følgende plasseringer:
Sølv i diskos og kule og bronse i spyd.

Andre medlemmer som har oppnådd gode prestasjoner innen handicapidretten:
Astrid Norling: orientering
Emil R. Jensen: bueskyting
Hallri Sørensen: bueskyting
Harald Braarud: orientering
Robert Aashildrød: friidrett
Magnhild Malmin: bueskyting

Lagets prestasjoner
I tillegg til dette kan Porsgrunn være stolte av sitt volleyball-lag som har vunnet Telemarksserien i volleyball ved flere anledninger og har blitt Norgesmestere i dette.

Laget har opp gjennom årene deltatt på mange stevner rundt om i landet med gode plasseringer. To av lagets medlemmer har mottatt Telemark Idrettskrets ærespris; Jone Grant Malmin og Ragnar Anundsen.

Telemark Idrettskrets har tildelt Emil R. Jensen æresdiplom for hans innsats innen handicapidretten. Porsgrunn Handicapidrettslag har også blitt tildelt Telemark Idrettskrets diplom for tjenestefull innsats for idretten i Telemark. Laget har vært med i Telemarksserien i mange år med 2 lag i volleyball, 4-5 lag i boccia og mange spillere i bordtennis som har levert fine plasseringer.

Idrettsskolen for barn og ungdom
Tiden går fort og vi måtte satse videre. Som et ledd i utviklingen av handicapidretten for barn og ungdom valgte vi å starte en egen idrettsskole for barn og unge i alderen 7-20 år i samarbeid med Porsgrunn kommune. Noen år senere ble idrettsskolen et interkommunalt samarbeid mellom kommunene: Porsgrunn, Skien og Bamble. Medlemmene i denne gruppen kan vise til mange fine prestasjoner på ulike stevner rundt i Norge. Denne gruppen har vokst stort de siste årene som har gått og vi har i dag 25-30 barn og unge som deltar på vårt tilbud for funksjonshemmede barn og unge i Grenland. Vi er veldig stolte av disse ungdommene.

Prosjektet «ung, tøff og aktiv»
I 2007 startet Porsgrunn Handicapidrettslag opp et prosjekt med midler fra helse og rehablitering med navnet «ung, tøff og aktiv». Dette prosjektet skulle være et tilbud til de av våre utøvere som ønsket mer trening og mer spesialisering av enkelt idrettsgrener.

Takk for oppmerksomheten
Det er på sin plass å takke alle lagets medlemmer som har bidratt til at vi har kommet dit vi er i dag. Porsgrunn Handicapidrettslag vil også rette en stor takk til Porsgrunn kommune, Skien kommune og Bamble som har bidratt med midler til instruktører til vårt arbeid for funksjonshemmede barn og unge. Vi vil også rette en stor takk til Porsgrunn kommune og de bedrifter, firmaer som har bidratt med midler til vårt arrangement.

Våre sponsorer

Disse selskapene støtter våre aktiviteter. Vi anbefaler våre medlemmer å benytte seg av tjenester hos våre sponsorer.

Bamble Kommune
Porsgrunn Kommune
Sparebank 1 Telemark

Kontakt oss

Har du noen spørsmål?
Ved spørsmål om trening, tider o.l.,
ta kontakt med Ragnar Anundsen
35 55 61 59 eller 917 19 136

E-post: unanunds@online.no
Besøkssted: Stridsklevhallen

Kontaktinfo til kulturavdelingene:
Kulturkontoret i Porsgrunn:35 54 70 00
Kulturkontoret i Skien: 35 58 13 80
Kulturkontoret i Bamble: 35 96 53 00